top of page

Ouderbevraging

Met de slogan "Fijn speelplaatsspel voor iedereen" benadrukken we het belang van een inclusieve speelomgeving die tegemoetkomt aan de behoeften van alle kinderen. Door ouders te betrekken bij het proces, streven we naar een speelplaats die leuk, veilig en stimulerend is voor iedereen.

Ouders van 51 leerlingen namen deel aan de bevraging.
Dit komt neer op 17% van de school. Dankjewel voor jullie inbreng.

1. Belangrijkheid van enkele thema's
Een goede speelplaats is voor mij een plaats waar mijn kind …
 

 1. kan leren (denkspelen, spelen met letters en cijfers, techniek,…)

 2. tot rust kan komen

 3. op een speelse manier wordt uitgedaagd in zijn creativiteit en fantasie, met of zonder materiaal

 4. in aanraking kan komen met de natuur

 5. voldoende ruimte heeft voor actief spel en beweging

 6. oefenkansen krijgt om sociaal vaardiger te worden

 7. af en toe zelf kan kiezen om met kinderen van een andere leeftijdsgroep te spelen
   

Het valt op dat jullie de speelplaats vooral zien als een ruimte waar kinderen actief kunnen bewegen en spelen. Daarnaast vinden jullie het belangrijk om rustplekken te voorzien en voldoende mogelijkheden te bieden om de creativiteit en de fantasie van de kinderen te stimuleren, eventueel in een stukje natuur.

1        23   45      6

2. Inrichting speelplaats

Het is duidelijk dat geen enkel spelelement weerstand oproept bij jullie. Enkel over de noodzaak van een uitleendienst voor spelmateriaal, een zandbak, een pingpongtafel, een podium, een basketbalterrein, een parcours voor speelgoedauto’s, een speelheuvel, verstopplekken en een wilgentunnel bestaat minder eensgezindheid. Dit kan zijn omdat ouders van een bepaalde leeftijdsgroep de enquête invulden of omdat er geen interesse voor was. We nemen dit zeker mee naar onze denkgroepen rond de speelplaats, maar houden ook in ons achterhoofd dat er voor elke leeftijdsgroep een aanbod is en dat creativiteit en actief spel ook zeker aan bod komen in de nieuwe werking, zoals jullie hierboven aangaven. Jullie zouden het ook wel fijn vinden om na te denken over rustige hoeken, voldoende afdak en speelzones, afgewisseld met wat groen.

Afdak          Speelzones

3. Wat vind je fijn op de speelplaats?

Jullie waarderen onze speelplaats. Jullie vinden het fijn dat er middagsport wordt georganiseerd en de aanwezigheid van de buitenkeuken, het sportveld, de banken en het afdak worden ook als pluspunten van onze speelplaats gezien. Het is ook een meerwaarde voor jullie dat de speeltijden wisselend zijn voor kleuters en leerlingen van de lagere school en dat leerkrachten zicht hebben op alle speelplekken tijdens hun toezicht.

4. Wat kan beter op onze speelplaats?


Het komt duidelijk naar voren dat een ideale speelplaats voor jullie meer aandacht moet besteden aan vergroening en ontharding. Daarnaast is er ook vraag naar het creëren van extra rustige hoeken, het aanbieden van nog meer spelmogelijkheden en het voorzien van speeltoestellen voor oudere leerlingen. Uit de enquête blijkt ook dat jullie het zouden waarderen als er een alternatieve speelruimte beschikbaar is bij slecht weer. We zijn als school al actief bezig met dit onderwerp en zijn op zoek naar de organisatie van een regenplan.

5. Zie je het als ouder zitten om...

 

We zijn heel blij te lezen dat jullie, als ouders, ook bereid zijn jullie steentje bij te dragen aan dit project. We kunnen jullie hulp goed gebruiken bij de aanpassingen en het onderhoud van onze speelplaats. We houden jullie op de hoogte.

bottom of page