top of page

Fijn speelplaatsspel
voor iedereen...

We werken aan het creëren van een dynamische speelomgeving waarin zowel leerlingen als leerkrachten zich veilig en gelukkig voelen. We willen de nadruk leggen op gedeelde verantwoordelijkheid, boeiende spelervaringen aanbieden op verschillende domeinen en tevens ruimte bieden voor groen op onze speelplaats. We willen ook onze aanpak om conflicten en emoties een plaats te geven optimaliseren. 

bottom of page