INSCHRIJVINGEN

Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

Kinderen geboren in 2018 of kinderen (kleuters en lagere schoolleerlingen) die een plaatsje zoeken in een Kortenbergse basisschool, moesten zich eerst aanmelden en kunnen nadien in de school inschrijven.

Het aanmelden van kleuters en leerlingen - die wensen school te lopen in de gemeente Kortenberg - werd afgesloten op 31 maart 2020.

Ouders die per mail een ticket ontvingen, maken een afspraak met de school om hun kind(eren) in te schrijven.

Deze afspraak wordt bij voorkeur gemaakt voor 26 mei 2020, waarbij de school u informeert hoe de inschrijving concreet zal gebeuren naar aanleiding van COVID-19-maatregelen.

Is uw kind niet aangemeld voor 31 maart 2020 of was er geen plaats meer in één van uw voorkeursscholen? Dan kunt u op de website van de Kortenbergse scholen ten vroegste vanaf dinsdag 2 juni terugvinden of er alsnog vrije plaatsen zijn en een afspraak maken bij de scholen voor inschrijving.

Vrije basisschool Mater Dei • Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps

T: 02 759 65 33 • info@vbs-erps-kwerps.be

GSM opvang: 0498 76 13 12

Privacy