top of page

SCHOOLVISIE

1.gif

Mater Dei, een school...

waar we goesting hebben om te leren.

We werken met het nieuwe leerplan ‘Zin in Leren, Zin in leven (ZILL)’ onze leidraad om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. We willen de kinderen motiveren vanuit betekenisvol en ervaringsgericht leren met aandacht voor de talenten van de kinderen. Onze leerkrachten streven ernaar om dit elke dag met passie en enthousiasme aan te pakken zodat onze kinderen ook goesting krijgen om te leren.

2.gif

Mater Dei, een school...

waar we kijken door een positieve bril.

In onze school kijken we door een positieve bril. Dat doen we door onze kinderen te stimuleren en te motiveren in hun spel en tijdens hun opdrachten. We focussen ons op wat de kinderen al wel kunnen. We vinden het ook belangrijk dat we voldoende waardering uitdrukken en constructief werken aan de groei van onze kinderen.

3.gif

Mater Dei, een school...

waar we geloven in onze eigen harmonische groei.

Op onze school mag je jezelf zijn. We geloven erin dat kinderen kunnen en

mogen groeien op hun eigen tempo. Een ‘dit kan ik al’ -gevoel laat je

zweven. Een ‘dit kan ik ‘nog’ niet-gevoel’ doet je groeien. En verder groeien

doen we in onze school graag met hoofd, hart en handen. Dat kan alleen

door oog te hebben voor ieders talent en door een brede zorg aan te

bieden aan onze kinderen.

4.gif

Mater Dei, een school...

waar we ontdekken en ondernemen.

Van in de kleuterschool proberen we een rijk basismilieu aan te bieden in onze klassen. Met materialen, activiteiten en werkvormen wekken we verwondering, nieuwsgierigheid en leergierigheid op. Creatief mogen zijn en af en toe je eigen grenzen verleggen stimuleert het ontdekken en ondernemen. Op die manier willen we onze kinderen laten voelen waar hun talenten, sterke punten en groeikansen liggen. Daarbij vinden we het belangrijk dat ze zelf aan het stuur leren staan van hun groeiproces zodat ze dit later zelfstandig kunnen. We stimuleren hen om zichzelf te leren inschatten en hierover te reflecteren. Een krachtige troef bij ‘leren leren’!

5.gif

Mater Dei, een school...

waar we bewegen en doen bewegen.

Een belangrijk aspect in ons lessenpakket is ‘beweging zelf’. Naast onze vaste uren bewegingsopvoeding proberen we de andere lessen op een speelse en actieve manier aan te pakken. In de kleuterschool werken we met bewegingshoeken terwijl de lagere school zijn klassikale momenten afwisselt met actieve groepswerken of bewegingsmomenten. Een ander onderdeel dat we zeker niet uit het oog willen verliezen is het meegaan met maatschappelijke tendensen. Leerkrachten en directie hebben oog voor vernieuwing en willen deze ontwikkelingen zeker met een kritische zin bekijken en aanpakken. Onze kinderen proberen we steeds opnieuw uit te dagen zodat ze steeds in beweging blijven in hun groeiproces. Een doel of een rapport is geen finishlijn, maar geeft hun leerproces opnieuw richting en nieuwe doelen. We streven er ook naar om onze ouders in te lichten over

onze vernieuwingen zodat niet alleen onze kinderen en leerkrachten, maar ook onze ouders doorheen het schooljaar ‘in beweging’ blijven.

Postkaarten_Visie_MD.gif

Mater Dei, een school...

waar we samen zorgen voor een glimlach op ieders gezicht!

Onze school is een ‘School met een Glimlach’. Dit wil zeggen dat we ons elk moment bewust willen zijn van het ‘zich goed voelen’ op school. Om een 'School met een Glimlach' te zijn is het belangrijk dat iedereen zich veilig, blij, gewaardeerd, welkom, gehoord, ontspannen, … voelt. We proberen onze kinderen ook bewust te maken dat het fijn is als iedereen er mee voor zorgt dat anderen zich ook goed voelen. Dit doel vormt immers de noodzakelijke basis om te kunnen leren en ontwikkelen. Onze kinderen staan er ook niet alleen voor in hun ontwikkelingsproces. We vinden het van groot belang dat zowel ouders als leerkrachten onze kinderen hierin ondersteunen. Daarom vinden we een open-communicatie tussen de verschillende partijen zeker een meerwaarde. Pas dan kunnen onze kinderen samen leren en groeien.

bottom of page