AFWEZIGHEIDSATTEST

Ziekte tot maximum 3 opeenvolgende schooldagen moet normaal niet door een medisch getuigschrift worden gerechtvaardigd. Hiervoor wordt een ziektebriefje van de school ingevuld. Je kan dit attest hieronder downloaden.

 

Let er echter wel op dat je als ouder tijdens een schooljaar nooit méér dan vier keer zélf een afwezigheidsbriefje mag schrijven van ten hoogste 3 kalenderdagen.


Voor alle bijkomende afwezigheden is steeds een doktersbriefje verplicht. Turn- of zwemverbod wordt eveneens door de ouders aan de leerkracht meegedeeld.

Vrije basisschool Mater Dei • Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps

T: 02 759 65 33 • info@vbs-erps-kwerps.be

GSM opvang: 0498 76 13 12

Privacy