top of page

ONZE TROEVEN

TROEVEN

KiVa-school

vernieuwend.gif

Vernieuwend onderwijs

Onze maatschappij staat niet stil. Ook op school zijn er veel mogelijkheden om te evolueren naar beter onderwijs. Stap voor stap werken we aan nieuwe ideeën samen met de pedagogische begeleiding. Ons team boekte al heel wat tastbare vooruitgang. Enkele voorbeelden hiervan zijn het anders gebruiken van de klasruimte, co-teaching, een flexibeler lessenrooster, differentiatie binnen een leeftijdsgroep, het gebruik van moderne technologie, contractwerk, evalueren en rapporteren.

Hiermee willen we ons onderwijs sterker doen aansluiten bij de veranderingen die zich buiten de school afspelen.

Tekening anti pest.JPG

Anti-pestbeleid op school

Onze school is een ‘School met een Glimlach’. Dit wil zeggen dat we ons elk moment bewust willen zijn van het ‘zich goed voelen’ op school.

Om een ‘School met een Glimlach‘ te zijn is het belangrijk dat iedereen zich veilig, blij, gewaardeerd, welkom, gehoord, ontspannen, … voelt. Dit doel vormt immers de noodzakelijke basis om te kunnen leren en ontwikkelen.

We hopen dat in een ‘School met een Glimlach’, waar alle kinderen zich goed voelen, minder gepest zal worden, pesten sneller opgemerkt zal worden en pesten gemakkelijker besproken zal worden.

Vanuit deze gedachte hebben we met een aantal collega’s van ons team meerdere nascholingen gevolgd, waaronder de KiVa-methode. We vinden het belangrijk om de nadruk te leggen op de rol van alle leerlingen en de groepsgerichte aanpak bij het stoppen van pesterijen. Hiervoor gebruiken we verschillende werkvormen en lesmaterialen uit de KiVa-methode.  

Ontdekken en ondernemen - tekening.JPG

Ontdekken en ondernemen in onze school (STEM)

Van in de kleuterschool proberen we een rijk basismilieu aan te bieden in onze klassen. Creatief mogen zijn, af en toe je eigen grenzen verleggen en probleemoplossend denken stimuleert het ontdekken en ondernemen. Onze oudste kleuters maken ook reeds kennis met het computationeel denken. Een beebot is niet meer weg te denken in hun klas. 

In de lagere school gaan onze kinderen op verkenning in de STEM-klas. We stimuleren de ontwerp- en onderzoeksvaardigheden van onze kinderen om ze zo te doen groeien in hun onderzoekende houding. We vertrekken hierbij vanuit betekenisvolle contexten. Aan de hand van denk- en doevragen leren de kinderen systematisch onderzoeken. Ook reflectie en interactie van hun ontdekkingen zijn belangrijke troeven bij het ontdekken en ondernemen. 

integratie.gif

Integratieactiviteiten: K3 > L1 en L6 > SO

Overgaan van de kleuterschool naar de lagere school of van de lagere school naar het middelbaar onderwijs lijkt geen gemakkelijke stap. Om dit te bevorderen worden er op onze school heel wat initiatieven genomen. Ons eerste leerjaar neemt heel wat werkvormen over van de kleuterschool en vanaf het derde trimester zijn er integratieactiviteiten. Ook onze zesde klassers bereiden zich samen voor op het secundair onderwijs op heel wat verschillende vlakken.

trompet.gif

Blazersklas

Op vrijdagavond na de schooluren bieden we extra muzieklessen aan voor onze kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, dit in samenwerking met Yamaha Vlaanderen en Fonds het Coconnetje en onder deskundige begeleiding van ervaren muzikanten. Wij zijn trots om te kunnen uitpakken met de titel 'Eerste en enige Vlaamse blazersklas'.

Franse-initiatie.gif

Franse initiatie

Vroeg begonnen is half gewonnen. Vanaf de 3de kleuterklas laten we onze kleuters op een speelse wijze kennis maken met de Franse taal. Flonflon, ons lief klein schaapje, brengt het Frans binnen in het Nederlandstalige contextverhaal. Ze spreekt enkel Frans, maar begrijpt heel goed Nederlands! Op deze manier willen we het taalplezier en het taaldenken van onze oudste kleuters prikkelen. Ook in onze lagere school maken de kinderen kennis met de Franse taal. Het hoofddoel van de taalinitiatie in de eerste en tweede graad is om kinderen plezier te laten beleven aan de kennismaking met een vreemde taal.

In de derde graad richten de lessen zich op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in betekenisvolle situaties. Bij de mondelinge taalvaardigheid staan vaardigheden zoals: luisteren, spreken en gesprekken voeren centraal. Bij schriftelijke taalvaardigheid werken we vooral aan schrijven en lezen.

Openluchtklassen.gif

Openluchtklassen

Jaarlijks organiseren we voor onze kinderen van de derde graad een openluchtklas. We trekken er dan een week op uit naar zee of naar het bos. De kinderen steken heel wat op tijdens die ‘open’ klasweek in de grote wereld van de natuur, het verleden, de kennis van onze planeet.

De contacten met hun medeleerlingen en leerkrachten zijn heel anders dan op ‘gewone’ schooldagen. Men leert er elkaar op een heel andere manier kennen. Openluchtklassen zijn echt een geweldige leerervaring!

digitale-school.gif

Digitale school

De verschillende digitale vaardigheden komen aan bod in al onze klassen: basiskennis over het (veilig) gebruiken van computers, bewust, kritisch en actief omgaan met media en het zoeken naar, vinden van en verwerken van digitale informatie. 

Deze technologie inzetten is ook een hulpmiddel om te groeien in verschillende vaardigheden. Denk maar aan samenwerkend leren, zorgzaam zijn voor materiaal, gesprekstechnieken aanscherpen, leren doorzetten, nadenken over uitdagende problemen, ...

De vaardigheden die in de kleuterschool aan bod komen worden in de lagere school verder uitgediept.

Gelijke onderwijskansen vinden we zeer belangrijk. We gaan samen op zoek om elke leerling dezelfde kansen te geven op digitaal vlak.

De digitalisering helpt ons ook om voor al onze kinderen onderwijs op maat te kunnen geven. Elke leraar komt handen tekort om in zijn klas voldoende te differentiëren, dus zoeken we technologie die kan ondersteunen.

Het is belangrijk dat we op onze school ICT integreren in onze totale werking. Geen extra laag bovenop wat bestaat, maar een aanpak die vervlochten zit in ons onderwijs.  

Geen computerklas, maar elk lokaal digitaal. Geen informaticalessen, maar ICT-kansen in elke les. En geen ICT-leraar, maar elke leraar een digitale leraar.

De helft van onze kleuterklassen en al onze lokalen in de lagere school zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. Er zijn in elke klas desktops of laptops en tablets aanwezig. Elke leerling in de derde graad beschikt op school over een ‘eigen’ toestel. 

bottom of page