ONZE TROEVEN

TROEVEN

KiVa-school

vernieuwend.gif

Vernieuwend onderwijs

Onze maatschappij staat niet stil. Ook op school zijn er veel mogelijkheden om te evolueren naar beter onderwijs. Stap voor stap werken we aan nieuwe ideeën samen met de pedagogische begeleiding. Ons team boekte al heel wat tastbare vooruitgang. Enkele voorbeelden hiervan zijn het anders gebruiken van de klasruimte, co-teaching, een flexibeler lessenrooster, differentiatie binnen een leeftijdsgroep, het gebruik van moderne technologie, contractwerk, evalueren en rapporteren.

Hiermee willen we ons onderwijs sterker doen aansluiten bij de veranderingen die zich buiten de school afspelen.

kiva.gif

Kiva-school: Kiko en Flo

Onze school is een ‘School met een Glimlach’. Dit wil zeggen dat we ons elk moment bewust willen zijn van het ‘zich goed voelen’ op school.

Om een ‘School met een Glimlach‘ te zijn is het belangrijk dat iedereen zich veilig, blij, gewaardeerd, welkom, gehoord, ontspannen, … voelt. Dit doel vormt immers de noodzakelijke basis om te kunnen leren en ontwikkelen.

We hopen dat in een ‘School met een Glimlach’, waar alle kinderen zich goed voelen, minder gepest zal worden, pesten sneller opgemerkt zal worden en pesten gemakkelijker besproken zal worden. Vanuit deze gedachte hebben wij er als school bewust voor gekozen om vanaf september 2017 mee te stappen in het KiVa-verhaal en een KiVa-school te zijn. Kiko en Flo, de figuren uit de KiVa-methode leiden ons mee doorheen dit traject.

integratie.gif

Integratieactiviteiten: K3 > L1 en L6 > SO

Overgaan van de kleuterschool naar de lagere school of van de lagere school naar het middelbaar onderwijs lijkt geen gemakkelijke stap. Om dit te bevorderen worden er op onze school heel wat initiatieven genomen. Ons eerste leerjaar neemt heel wat werkvormen over van de kleuterschool en vanaf het tweede trimester zijn er heel wat integratieactiviteiten. Ook onze zesde klassers bereiden zich samen voor op het secundair onderwijs op heel wat verschillende vlakken.

trompet.gif

Blazersklas

Op donderdag- en vrijdagavond na de schooluren bieden we extra muzieklessen aan voor onze kinderen van het vierde en vijfde leerjaar, dit in samenwerking met Yamaha Vlaanderen en Fonds het Coconnetje en onder deskundige begeleiding van ervaren muzikanten. Wij zijn er alvast van overtuigd dat wij binnenkort kunnen uitpakken met de titel 'Eerste Vlaamse blazersklas'.

Franse-initiatie.gif

Franse initiatie

Vroeg begonnen is half gewonnen. Vanaf de 3de kleuterklas laten we onze kleuters op een speelse wijze kennis maken met de Franse taal. Flonflon, ons lief klein schaapje, brengt het Frans binnen in het Nederlandstalige contextverhaal. Ze spreekt enkel Frans, maar begrijpt heel goed Nederlands! Op deze manier willen we het taalplezier en het taaldenken van onze oudste kleuters prikkelen.

Openluchtklassen.gif

Openluchtklassen

Jaarlijks organiseren we voor onze kinderen van de derde graad een openluchtklas. We trekken er dan een week op uit naar zee of naar het bos. De kinderen steken heel wat op tijdens die ‘open’ klasweek in de grote wereld van de natuur, het verleden, de kennis van onze planeet.

De leerlingen van de eerste graad gaan om de twee jaar op boerderijklassen.

Om de twee jaar organiseren we voor de kinderen van de tweede graad burchtklassen.

De contacten met hun medeleerlingen en leerkrachten zijn heel anders dan op ‘gewone’ schooldagen. Men leert er elkaar op een heel andere manier kennen. Openluchtklassen zijn echt een geweldige leerervaring!

digitale-school.gif

Digitale school

Bij de gevarieerde werkvormen worden in de verschillende klassen van onze kleuter- en lagere school hedendaagse hulpmiddelen ingeschakeld: computer, tablets, internet,… Deze zijn immers niet meer weg te denken uit ons leven. De kinderen leren de toestellen zelf bedienen bij het werk in de verschillende hoeken of als ondersteuning van één of ander lesonderdeel.

Elke klas van de lagere school heeft ook een digitaal schoolbord. Dit biedt vele mogelijkheden voor tal van lessen.