SCHOOLBESTUUR

Een aantal mensen uit de gemeenschap, de VZW schoolcomité Mater Dei, gevestigd te 3071
Erps-Kwerps, Engerstraat 10, behartigt belangeloos het beleid, de toekomst en de eigenheid van onze vrije katholieke basisschool. Zij ijveren ervoor dat de basisvoorwaarden om kwaliteitsonderwijs te kunnen verschaffen, aanwezig zijn. Zij vormen de beleidsploeg en dragen de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

Aanspreekpunt

Voorzitter: Guido Mulier

Tel.: 02 759 63 29

vzw schoolcomité Mater Dei

Haaggatstraat 20

3071 Erps-Kwerps

De overige leden van het schoolbestuur zijn Herman Schillebeeckx, Jos Verstraeten, An Vrancken, Goedele Janssens, Guido Degrefte en Philippe Wauters