OUDERRAAD

WIE ZIJN WE

Onze Ouderraad bestaat uit een dynamische groep mensen die alle ouders met kinderen op onze school vertegenwoordigt.  Samen met de directie en de leerkrachten willen we de school ondersteunen waar nodig.  Onze voornaamste taak bestaat erin om initiatieven te ontwikkelen die de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam versterken. Door (pedagogische) activiteiten te organiseren, leveren we belangrijke financiële bijdrages aan de school. Ook aan overleg en advies hechten we veel belang.  Een positieve sfeer en samenwerking vinden we belangrijk en is onze drijfveer.  Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een school met een glimlach waar de kinderen zich goed voelen en zich volop kunnen ontwikkelen. 

Boven: Heidi, Steven - Midden: Annelies, Dirk, Wim - Onder: Jessica, Landri, Hans, Jo, Peter, Feilim

HOE MEEWERKEN?

We zoeken steeds nieuwe ouders om ons team te versterken en het werk te verdelen.
Kom gerust een kijkje nemen op de volgende Ouderraad vergadering of contacteer één van onze
leden. Hoe kan je ons helpen?


Als actief lid binnen de Ouderraad
Als actief, gemotiveerd lid in de Ouderraad kan je, in samenspraak met de directie en het
leerkrachtenteam, doelstellingen verwezenlijken voor de school en onze kinderen. 10 keer
per schooljaar overleggen we en bereiden we onze activiteiten voor.


Als meewerkend lid van een werkgroep
Om mee te werken aan een werkgroep hoef je geen actief lid van de Ouderraad te zijn. Ben
je ouder, grootouder of sympathisant? Iedereen is van harte welkom om mee te helpen
nadenken binnen een werkgroep.
Bv.: Kijk-in met Vlaamse Kermis, schoolkalender, MD quiz, MD@themovies,
Winterpret, lasagneverkoop, ...


Als helpende hand bij één van onze activiteiten
Tijdens de meeste activiteiten moeten we beroep doen op extra vrijwilligers. Indien je vrij
bent of graag je steentje wilt bijdragen, ben je van harte welkom!
Bv. Winterpret, Kijk-in met Vlaamse Kermis


Als sponser die financiële of praktische steun aanbiedt.
Ben je zelfstandige en wil je de Ouderraad met een kleine of grote financiële bijdrage
steunen? Kan je operationele of logistieke steun bieden? Heb je een vlotte pen en/of ben je
een creatieve geest? Contacteer ons dan zeker op info@ouderraad-materdei.be.


Als trouwe bezoeker op onze activiteiten 

VERGADERINGEN

De vergaderingen vinden maandelijks plaats in de lerarenkamer van onze school en dit op een dinsdagavond om 20u30.  De directie en een afvaardiging van de leerkrachten is ook aanwezig.  Hieronder vinden jullie de data voor schooljaar 2019-2020:

mail.gif
maandplanning.gif
verslagen.gif
Reglement.gif

REGLEMENT

Vrije basisschool Mater Dei • Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps

T: 02 759 65 33 • info@vbs-erps-kwerps.be

GSM opvang: 0498 76 13 12

Privacy