top of page

SCHOOLRAAD

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Elke groep heeft een eigen inbreng en een eigen visie. De geledingen werken en bouwen samen aan een geheel waarin het opvoedingswelzijn van het kind centraal staat.
De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Oudergeleding

Peter Stroobants - Wim Van Goidsenhoven – Jo Vermeeren

Personeelsgeleding

Magda Van Dyck – Miranda Vande Gaer – Dirk Stroeykens

Lokale gemeenschap:

Christine De Duytsche – Nicole Simons – René Verbiest

bottom of page