top of page

OPVANG EN STUDIE

Opvang

In onze school is er betalende opvang: ’s morgens van 7 uur tot 8.45 uur en ’s avonds van 16.00 uur (16.30 uur op maandag) tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 14.30 uur. Er wordt aan de ouders een financiële tussenkomst gevraagd (zie schema onderaan). Wie voor 8.45 uur op school is, moet naar de opvang. Het toezicht op de speelplaats vangt aan om 8.45 uur. De kleuters van het instapklasje worden vanaf 8.45 uur opgevangen in hun klasje. De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen met kinderen die eerder alleen op de speelplaats vertoeven.

De kinderen houden zich aan de afspraken van de opvang.

Studie

Op maandag (alleen L456), dinsdag en donderdag wordt er voor de leerlingen vanaf het tweede leerjaar studie aangeboden. Op maandag van 16.15 uur tot 17.00 uur, op dinsdag en donderdag van 15.45 uur tot 16.30 uur. Hier kan het kind taken maken en lessen leren. Kinderen die hun huiswerk in de studie maken, kunnen NIET worden afgehaald voor 16.30 uur (17.00 uur op maandag) en dit om de studie niet te verstoren. Voor het schoolteam wordt het aanbieden van de studiemogelijkheid op de school nog steeds ervaren als een opportuniteit voor jou en jouw kind(eren) en dat willen we graag zo behouden.

Schoolbestuur en directie vragen dan ook met aandrang dat we met z’n allen ons uiterste best doen om de studie in de beste omstandigheden te laten verlopen.

bottom of page