top of page

ANTI-PESTBELEID

Kiva-logo.png

Onze school is een ‘School met een Glimlach’. Dit wil zeggen dat we ons elk moment bewust willen zijn van het ‘zich goed voelen’ op school.

Om een ‘School met een Glimlach‘ te zijn is het belangrijk dat iedereen zich veilig, blij, gewaardeerd, welkom, gehoord, ontspannen, … voelt. Dit doel vormt immers de noodzakelijke basis om te kunnen leren en ontwikkelen. We hopen dat in een ‘School met een Glimlach’, waar alle kinderen zich goed voelen, minder gepest zal worden, pesten sneller opgemerkt zal worden en pesten gemakkelijker besproken zal worden.

Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Kinderen die gepest worden, ondervinden hier last van, zowel nu als in de toekomst. Pesten vormt een ernstige bedreiging voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Door de jaren heen is er op verschillende manieren geprobeerd pesten te voorkomen en te verminderen. Lang werd aangenomen dat het invoeren van meer en strengere regels de beste manier was om pesten aan te pakken. Inmiddels weten we dat alleen het invoeren van strengere regels niet helpt: om pesten tegen te gaan is een systematische en voortdurende inspanning nodig. Vanuit deze gedachte hebben wij als school er bewust voor gekozen om vanaf september 2017 mee te stappen in het KiVa-verhaal en een KiVa-school te zijn.

Download hier onze visie rond pesten.

Kiko en Flo.jpg
bottom of page