FAQ CORONA

Veelgestelde vragen

Nederlands

1. In welk pandemiescenario zit de school na de herfstvakantie 2020?


We zitten vanaf donderdag 12 november in code oranje, alle maatregelen vanuit code geel blijven van kracht. Er zijn extra maatregelen wat betreft social distancing, verluchting en hygiëne. Oudercontacten verlopen digitaal. De uitstappen kunnen niet meer doorgaan. De klasgroepen werken terug afzonderlijk per leerjaar: A klas en B klas werken apart.
4. Wat zijn de schooluren voor 1 september


Deze zijn dezelfde als voor de coronaperiode. We starten om 9.00 uur en eindigen om 15.35 uur. Op maandag eindigen we om 16.00 uur en woensdag om 12.10 uur. De uren vind je op onze website.
6. Zijn er nog afzonderlijke ingangen voor de verschillende leeftijdsgroepen?


Ja, we werken met 2 ingangen. De kleuters en kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar komen binnen langs de grijze poort. Kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar komen binnen langs de groene poort.
7. Zijn ouders weer welkom ’s morgens op onze speelplaats?


Neen, dit kan enkel in code groen. Contacten met kinderen en volwassenen moeten zoveel mogelijk beperkt worden.
8. Kunnen ouders hun kinderen ’s avonds ophalen op de speelplaats?


Ja, we werken met hetzelfde afhaalsysteem als tijdens de coronaperiode. De kinderen zullen opgesteld staan in rijen op de speelplaats. De ouders komen in groepjes binnen en volgen een éénrichtingsstroom. Ouders en kinderen verlaten zo snel mogelijk het schooldomein. De kinderen gaan naar de ouders, de ouders niet naar de kinderen!
9. Blijft de studie doorgaan in code oranje?


Ja, de studie zal opnieuw doorgaan in 2 groepen (groep 1: L2 en L3 en groep 2: L4, L5 en L6). Voor leerlingen van het 2de en 3de leerjaar gaat de studie door op dinsdag en donderdag. Voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gaat de studie door op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen die meteen na de studie opgehaald worden, gaan naar huis via de grijze poort aan het podium. Kan mijn kind na de studie naar de opvang? Ja, na de studie kan je kind naar de opvang. Dan behoort jouw kind wel tot 3 bubbels: klas-, studie- en opvangbubbel. Zal er een rij voorzien worden na de studie? Neen, na de studie zijn er geen rijen. Wel kunnen kinderen zelfstandig naar huis. Graag als ouder bij het begin van het schooljaar toelating geven op welke dagen van de week je kind na de studie zelfstandig naar huis mag. Dat mag via mail aan de directie.
10. Zijn er ’s avonds opnieuw begeleide rijen?


Ja, er zijn 3 rijen. De zelfstandige rij van de Engerstraat, de begeleide rij van de Dekenijstraat die gaat tot aan de kerk en de sporthal en de begeleide rij van de Zavelstraat. Inschrijven voor de rijen is verplicht. Dit kan aan het begin van het schooljaar via het invulformulier.
11. Hoe laat vertrekken de rijen?


De rijen vertrekken op school om 15.35 uur, maandag om 16.00 uur en woensdag om 12.10 uur.
12. Mag iedereen gebruik maken van de rijen?


Neen, alle kinderen in de lagere school kunnen gebruik maken van de rijen. Kleuters kunnen alleen gebruik maken van de rijen onder begeleiding van een broer of zus uit de lagere school. Een kleuter mag geen fiets of step meenemen met de rij. Jonge kleuters die nog onvoldoende vlot het tempo van de rij kunnen stappen laten we liever op school ophalen.
13. Zijn er warme maaltijden in code oranje?


Binnen oranje kunnen we warme maaltijden blijven organiseren. Dit in samenspraak met de firma.
14. Is het mogelijk om soep te eten bij de boterhammen?


Neen, dit is voorlopig niet meer mogelijk.
15. Is er opnieuw schoolfruit?


Ja, wij zullen opnieuw schoolfruit aanbieden. De fruitmama’s kunnen terug op school het fruit verdelen, met mondmasker en handschoenen.
16. Kunnen de kinderen nog op uitstap gaan?


Nee, binnen code oranje kan dit niet. In code geel is het wel mogelijk.
17. Kunnen de kinderen op openluchtklassen gaan?


Nee, binnen code oranje kan dit niet. In code geel is het wel mogelijk.
18. Gaan de bewegingslessen nog steeds door?


Ja, in alle kleurcodes zullen bewegingslessen blijven doorgaan.
19. Zijn er nog contactbubbels?


Ja, de klasgroep is de contactbubbel van 25 kinderen. De speelplaatswerking verloopt echter terug normaal in alle kleurcodes. De kinderen nemen pauze in 3 groepen: groep 1: kleuterschool groep 2: eerste, tweede en derde leerjaar groep 3: vierde, vijfde en zesde leerjaar
20. Hoe wordt het gebruik van het sanitair georganiseerd?


Elke klasgroep heeft een apart toilet. Kinderen wassen na elk bezoek hun handen. Het sanitair wordt dagelijks gepoetst en krijgt meerdere keren per dag een kort onderhoud.
3. Zal er nog afstandonderwijs voorzien worden?


Neen, er is elke dag contactonderwijs
2. Kunnen alle kinderen opnieuw alle dagen naar school?


Ja, kleuterschool en lagere school zullen in alle kleurcodes voltijds, 5 dagen naar school kunnen blijven gaan.
5. Zal er opnieuw voor- en naschoolse opvang zijn?


Ja, de opvang zal terug starten vanaf 1 september. Betalende voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur en betalende naschoolse opvang tot 18.00 uur. Goed om te weten deze kinderen komen samen terecht in één opvangbubbel.
21. Zal de schoolstraat opnieuw bestaan vanaf 1 september?


De politie en de gemeente Kortenberg hebben, in samenspraak met de school, beslist om tijdens de periode van de coronamaatregelen (voorlopig tot 31 december 2020) de schoolstraat te verlengen. Vanaf dinsdag 1 september zal de Engerstraat verkeersvrij gemaakt worden tussen de Zavelstraat en Dreef op volgende tijdstippen: * Maandag van 8.45 uur tot 9.05 uur en van 15.45 uur tot 16.15 uur * Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 9.05 uur en van 15.20 uur tot 15.50 uur * Woensdag van 8.45 uur tot 9.05 uur en van 11.55 uur tot 12.25 uur
22. Mag mijn kind opnieuw trakteren voor zijn of haar verjaardag?


Ja, kinderen mogen opnieuw trakteren met een individueel voorverpakte traktatie . Uiteraard geen snoep of geschenkjes. Wat wel kan zijn: ijsjes, wafels, koekjes, cake, stukje (ongeschild) fruit. Jammer genoeg kan een zelfbereide traktatie nog niet.
23. Kan mijn kind voldoende water drinken op school?


Ja, wij vragen aan elk kind om van thuis een drinkfles (met enkel water) mee te brengen die altijd op school (bij)gevuld kan worden. Tijdens de gymlessen van de lagere school nemen de kinderen hun drinkfles in hun gymzak mee naar de sporthal.
24. Kan mijn kind 's middags thuis komen eten?


Om de contacten met volwassenen te beperken op school en aan de poort vragen wij om 's middags op school te blijven eten.
25. Kan mijn kleuter uit de instapklas terug slapen op school?


Ja, dat kan tijdens de middagpauze.
26. Kan mijn kind op 9 en 10 november naar school?


De herfstvakantie wordt verlengd. De school gaat terug open op 12 november. De school voorziet geen opvang op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 november
27. Mag ik mijn kind thuishouden van school?


Nee, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt. Bijvoorbeeld: je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek of je behoort tot de risicogroep. · Thuisblijven zonder gegronde reden is spijbelen. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind? Is je kind bang om terug naar school te gaan? Neem dan contact op met het CLB van je school. Die luistert naar jou en je kind en zoekt een oplossing. · Gaat je kind een lange tijd niet naar school zonder gegronde reden? Dan kan je geen kinderbijslag meer krijgen (groeipakket).
28. Wanneer mag mijn kind niet naar school? Wat als mijn kind afwezig is?


Wie ziek is blijft thuis en mag niet naar school. Wie symptomen heeft van covid-19 raadpleegt een arts en blijft thuis. Wanneer een gezinslid positief test blijf je thuis. Afwezigheden en reden afwezigheid worden altijd gemeld aan het secretariaat via mail of telefonisch (denk ook aan het annuleren van warme maaltijden en rijen) Bijkomend voor kinderen K3 en LS; deze kinderen zijn leerplichtig: - Afwezigheden worden altijd gestaafd met een attest. Voorbeeld: doktersattest, attest wegens ziekte geschreven door ouder (zie website voor het attest) of voor bijzondere aangelegenheden (begrafenis, topsport, huwelijk, ... ) na goedkeuring van de directie.
29. Mijn kind wordt getest op Covid-19. Wat nu


In afwachting van een testresultaat van het kind, blijft het kind thuis. Je verwittigt de school telefonisch of via mail. bijkomend voor kinderen K3 en LS, deze kinderen zijn leerplichtig: Het testresultaat of een attest van de dokter is een geldig attest om de afwezigheid te staven.
30. Mijn kind is positief getest op Covid-19. Wat nu?


Als het kind positief getest wordt op Covid-19, dan gaat je kind in thuisisolatie. Je verwittigt best de school. De school zal altijd het CLB contacteren. Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had op school en gaat na hoelang de besmette persoon contact had met anderen. Dat is belangrijk om te bepalen of het hoog of laag risicocontacten zijn. Bijkomend voor kinderen K3 en LS; deze kinderen zijn leerplichtig: - Afwezigheden worden in dit geval altijd gestaafd met een doktersattest
31. Ik twijfel of mijn kind naar school mag. Wat nu?


Twijfel je of je kind naar school mag? Neem contact op met het CLB van je school. Met enkele vragen helpt het CLB je om te beslissen of je kind naar school mag. Bijvoorbeeld: moet je kind hoesten? Kan het moeilijk ademen? Heeft het koorts? …
32. Moet mijn kind thuisblijven als een gezinslid getest wordt?


Neen, je kind mag naar school in afwachting van het testresultaat, tenzij jouw huisarts anders beslist. Test het gezinslid positief, dan blijft je kind 7 dagen thuis te tellen vanaf de test.
33. Wat als mijn kind, een kind op school of een leraar besmet is?


Dan verwittig je best de school en/of het CLB. Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had op school en gaat na hoelang de besmette persoon contact had met anderen. Dat is belangrijk om te bepalen of het hoog of laag risicocontacten zijn. Het CLB is verbonden aan beroepsgeheim, de naam van de persoon die positief getest werd, wordt nooit gedeeld.
34. Er zijn plots veel besmettingen in de school van mijn kind. Moet mijn kind naar school?


Het is niet omdat er besmettingen zijn in de school, dat de volledige school moet sluiten. De school onderzoekt de contacten en neemt passende maatregelen. De school overlegt daarvoor met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CLB.
35. Wat als mijn kind ziek wordt op school?


De school contacteert je om je kind op te halen. · Het personeel brengt je kind naar een apart lokaal. Daar kan je je kind ophalen. Het lokaal en het materiaal dat je kind aanraakte, wordt ontsmet. · Bel de huisarts. Laat je kind testen. Heeft je kind corona? Dan wordt iedereen met wie je kind contact had gecontacteerd.
36. Hoe zorg ik als ouder voor een veilige school?


Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. Op het grondgebied van de gemeente Kortenberg, in de buurt van scholen geldt een mondmaskerplicht. Dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 uur tot 9.30 uur en van 15 uur tot 16.30 uur Op woensdag van 8 uur tot 9.30 uur en van 11.30 uur tot 13 uur Dit geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar. · Blijf niet praten met andere ouders aan de schoolpoort en hou afstand. · Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Je mag niet op school komen. · Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. · Gaat je kind alleen naar school? Vraag het om meteen naar huis te komen na school. Je kind blijft best niet praten met vrienden. · Zorg ervoor dat je kind de handen wast bij thuiskomst van school. · Wil je een gesprek met iemand van de school? Maak dan telefonisch (02 759 65 33) of via mail (info@vbs-erps-kwerps.be) een afspraak.
37. Mijn kind uit de lagere school is meerdere dagen afwezig met een gegronde reden. Wordt er van de school uit thuiswerk voorzien?


De leerkrachten zullen in dit geval thuiswerk voorzien. Als ouder spreek je af met het secretariaat of directie hoe en wanneer we de werkjes bij je thuis krijgen. We kunnen de opdrachten met iemand meegeven of ze kunnen opgehaald worden.
38. Gaan de zwemlessen door?


Ja, de zwemlessen gaan opnieuw door.